Maršruts gida Māra Oltes vadībā paredzēts skolēnu grupām pārgājiena veidā Ērgļu novada teritorijā, prakstiski apgūstost literatūru ( R. Blaumaņa un A. Jurjāna darbi ), ģeogrāfiju (Ogres ielejas veidošanās, Palšu purvs un kūdras ieguve) un dabas zinības ( dabas daudzveidība, videi draudzīgs dzīvesveids).