Akcija "Piedzīvo dabā"

ar tematisko ievirzi "Cik ienes- tik iznes"

Projekts: "Akcija piedzīvo dabā ar tematisko ievirzi "Cik ienes- tik iznes"" ir  biedrības "Zivju gani" iniciatīva sadarbībā ar www.nomad.lv un raidījumu "Piedzīvojums dabā". Projektu līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonds (LVAF). 

Projekta reģ Nr. 1-08/257/2018. 

Projekta mērķis:

  • iesaistīt un izglītot vismaz 420 Latvijas iedzīvotājus par aktīvās atpūtas iespējām un videi draudzīgu dzīvesveidu.  Popularizēt aktīvo atpūtu dabā un videi draudzīgu dzīvesveidu, iesaistot pasākuma mērķauditoriju vides izglītības un audzināšanas aktivitātēs.
  • Izveidot ikgadēju pasākumu jeb akciju par videi draudzīgu dzīvesveidu un saudzīgu attieksmi pret dabas vērtībām, popularizējot aktīvo atpūtu dabā, izglītojot tūristus par atpūtas daudzveidīgajām iespējām dabā, veicinot dabas aizsargājamo teritoriju apmeklētību iepriekš plānotā un organizētā veidā.

Jau gada sākumā www.nomad.lv komanda savās izpausmēs nāca ar aicinājumu Latvijas ceļotājiem ievērot principu, ko ienes mežā, to iznes, gan braucot ar automašīnām vai velosipēdiem, ejot kājām vai laivojot. Dažādās tūrisma vietās uz atkritumu urnām tika izvietots akcijas logotips, kā arī veiktas izglītojošas aktivitātes bērnu un jauniešu nometnēs, lai uzsvērtu akcijas nozīmi un nepieciešamību. Raidījumu ciklā “Piedzīvojums dabā” 10 raidījumos tika attēlota akcijas galvenā ideja. Skatīt raidījumus.  . Tūrisma salidojums plānots kā akcijas pirmā gada noslēguma pasākums.

Presentation1-1.jpg